Nytt VR-verktyg med ljud ska ge bättre ljudmiljöer inomhus

2019-01-03 16:33

I takt med att människor utsätts för allt mer ljud i vardagen har frågan om hur buller påverkar vår hälsa fått ett växande utrymme i samhällsdebatten. Även i hemmet finns fläktar, maskiner och annan elektronisk utrustning som ger olika slags ljudpåverkan. I syfte att lättare kunna förutse hur externa ljudkällor och val av byggmaterial påverkar ljudmiljön inomhus, satsar nu forskningsinstitutet RISE på att ta fram ett VR-verktyg med ljud som ska kunna simulera olika ljudmiljöer.

- VR med ljud ger helt nya möjligheter att bemöta de utmaningar samhället står inför gällande bostadsplanering och hur vi ska bygga för att undvika buller i inomhusmiljöer. Det kommer att underlätta arbetet i byggplaneringsfasen, då man ska besluta om materialval, rita planlösning och beräkna avstånd, säger Henrik Karlsson, projektledare och forskare inom glas på RISE.

Ljudmiljöerna som läggs in i VR-verktyget skapas genom att ljuddata spelas in för olika vägg- och fönsterlösningar. Vidare transformeras ljudet i VR-världen genom HRTF-teknologi för att återge extremt naturtrogna, riktade ljud som ändras efter var individen står och från vilken riktning ljudet kommer.

Teknologin kommer först att appliceras i forsknings- och byggprojektet High6, ett prefabricerat sexvåningshus av trä och glas. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering, inom byggbranschen känt under namnet BIM. Via BIM kommer man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och montage till förvaltning av fastigheten.

RISE driver projektet Auralisering i VR för trähustillverkning tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget OBOS och Tengbom arkitektbyrå. 

Läs mer / se originalartikel

Skriv ut sidan