Premiär för fyra nya bilglasutbildningar under 2020

UTBILDNING

2019-12-17 15:19

Nästa år kommer flera nya bilglasutbildningar att starta. Det rör sig bland annat om grund- och vidareutbildning i diagnostik och kalibrering, grundutbildning i CABAS-systemet samt en fördjupningsutbildning i stenskottsreparationer.

– Vi har utgått från den enkät där våra auktoriserade medlemmar fick svara på vilka utbildningar de helst ville ha och så har vi satsat på dem, säger Richard Gavaller, projektledare för Auktoriserat Bilglasmästeri.

Richard Gavaller

Diagnostik och kalibrering
Den förstnämnda kursen kommer att läggas upp i två steg, en grundkurs och en fördjupningskurs. De kommer också att arrangeras i två versioner, en för företag med Hella Gutman-utrustning och en för företag med Texa-utrustning. Båda kurserna kommer att hållas på Glasskolan i Katrineholm i februari/mars nästa år.

– Det är både naturligt och positivt att företagen vill utbilda och utveckla sig i takt med ny teknik och de nya krav som följer. Vi kan ta diagnostiken till exempel, som ökar när flera system med kameror och sensorer i de nya bilarna samverkar och man ska koppla upp sig på OBD-uttagen. Allt rör förstås inte vindrutan, men det är bra att förstå helheten, beskriver Richard Gavaller.

Lärarledd CABAS-kurs och
fördjupningskurs i stenskottsreparationer

Ytterligare två efterfrågade utbildningar som får premiär nästa år är dels en lärarledd CABAS-kurs och dels en fördjupningskurs i stenskottsreparationer. Den förstnämnda kursen kommer att redogöra för hur CABAS-systemet fungerar med fokus på bilglasdelarna och vikten av att kunna ta fram kalkyler, montagetider, stenskottslagningstider och de administrativa rutinerna. Kursen i stenskottsreparationer ger en fördjupad kunskap om olika lagningstekniker för en hållbar och utseendemässigt optimal lagning.

– I dessa kurser blandar vi teori och praktik, låter kursdeltagarna jobba i skarpa lägen med riktiga kalkyler och utförande på riktiga fordon, säger Richard Gavaller och avslöjar att det finns planer på ännu fler nya utbildningar.

– Framför allt funderar vi på en ledarskapskurs, med exempelvis moment om budget, kalkylering, effektivisering samt hur man skapar en bra kundmottagning och relation till befintliga och presumtiva kunder.

Kursutbudet uppdateras löpande. För aktuellt utbud se: www.gbf.se/kurser.

Skriv ut sidan