Regeringen inför ytterligare åtgärder för att stötta företagen

2020-03-16 14:46

Till följd av spridningen av coronaviruset har läget för många svenska företag förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. Idag presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. 

Bland åtgärderna finns förlag om slopat sjuklöneansvar för arbetsgivaren och möjligheten att använda redan inbetalda pengar på skattekontot, vilket bidrar till att stärka företagens likviditet och möjlighet att betala ut löner. Regeringen meddelar också att systemet för korttidsarbete utvidgas och införs omgående samt att detta även ska gälla retroaktivt.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.

Ekonomiska åtgärder som presenterades 16 mars

 • Korttidspermittering införs idag
 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • Resurserna ökas för den så kallade smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Läs regeringens pressmeddelande...

Skriv ut sidan