SAVE THE DATE: Sund konkurrens och schyssta byggen!

REGIONALA MÖTEN

2019-08-13 09:55

Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn.

Ett brett arbete pågår där aktörer i och omkring bygg- och anläggningssektorn tillsammans har tagit fram en strategisk agenda för en konkurrensneutral sektor. Den handlar om initiativ, spelregler och konkreta verktyg för en sund konkurrens och schyssta byggen. För att detta arbete ska kunna göra verklig skillnad kommer nio regionala framdriftsmöten att arrangeras under hösten på olika platser i landet. Syftet är att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. Vid de regionala mötena kommer du som deltagare att få med dig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i din egen verksamhet och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led. Målgruppen är alla som arbetar i och omkring bygg- och anläggningssektorn. Det är exempelvis aktiva företag i sektorn, upphandlare och beställare, arbetsgivar-/branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, myndigheter och övriga offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag och utbildningsaktörer.

För ytterligare information kontakta Charlotte Wäreborn, projektledare sund konkurrens:
charlotte.wareborn@sverigesbyggindustrier.se 

Aktuella datum och orter
Anmäl dig via länken på respektive ort här nedanför:

2 okt Stockholm
6 nov Västerås
8 nov Umeå
11 nov Luleå
14 nov Sundsvall
18 nov Malmö
21 nov Linköping
22 nov Göteborg
6 dec Växjö

Skriv ut sidan