Start för Glasbranschens asbestutbildning

2017-06-21 14:30

Glasbranschföreningen erbjuder till hösten 2017 en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med eller bearbetar fönsterkitt som innehåller asbest.

Utbildningen syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska kunskaper om centrala säkerhetsaspekter samt att utbilda i bearbetningsteknik för att minimera spridningen av asbestdamm.
Efter godkänd utbildning blir personen behörig att arbeta i inneslutet utrymme med undertryck som har en två- eller trevägs luftsluss för personlig sanering. Personen får också utföra serviceglasning utomhus i anslutning till berörd fastighet. Utbildningen innefattar dock inte kunskaper i att bygga trycksatt saneringsutrymme.

Utbildningen erbjuds på 12 orter
Under hösten 2017 kommer Glasbranschens asbetsutbildning att hållas på 12 orter runt om i landet. Utbildningen kommer därefter att förläggas till Glasskolan i Katrineholm.

Skriv ut sidan