Strejken över i måleribranschen

Pressmeddelande Måleriföretagen

2016-04-25 10:29

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet kom 22 april överens om ett nytt 13-månaders avtal. Den pågående strejken upphör därmed omedelbart. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader.

- Vi är naturligtvis oerhört glada att vi äntligen har kommit till en överenskommelse. Det hade varit förödande om strejken hade pågått längre. Vi höll också märket vilket innebär att löneökningen inte blir högre än för industrin, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen överlämnade redan i går eftermiddag ett avtalsförslag till Målareförbundet. Måleriföretagen tillgodosåg samtliga krav som Målareförbundet hade haft önskemål om. Utöver graviditetspenningen innehöll avtalsförslaget bl.a. riktade höjningar på prislistan, arbetstidsförkortning, en ny utbildningsplan och utredning om reseersättningar mellan hemmet och arbetet. Målareförbundet valde dock att förkasta avtalsförslaget.

-  Vi ville komma till en överenskommelse med Svenska Målareförbundet redan igår eftermiddag. Anledningen till att de valde att tacka nej till vårt dåvarande avtalsförslag förstår vi faktiskt inte. Vi hade redan backat från vårt yrkade om mätningsavgifterna. Det finns inte med någonting i den överenskommelse som parterna idag har accepterat som inte fanns med i det avtalsförslag som vi överlämnade igår, säger Björn Hellman.

När förhandlingarna under kvällen strandade valde Måleriföretagen att gå till medling. Medlarna presenterade sitt andra bud som jämfört med Måleriföretagens avtalsförslag var tämligen avskalat från innehåll.

-  I medlarnas bud fanns inte frågan om graviditetspenning med. Det var också en rad andra frågor som inte fanns med jämfört med det avtalsförslag Måleriföretagen presenterade i torsdags. Att vi har sagt ja till medlarnas samtliga bud innebär inte att vi sagt nej till allt som inte funnits med, säger Björn Hellman.

Avtalet löper från den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Läs mer...

Bildtext: Björn Hellman, vd, Måleriföretagen i Sverige

Skriv ut sidan