Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering

2019-03-06 14:36

Regeringen har satt som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men vad är digitalisering och vad kan det innebära för din verksamhet?

Digitalisering är ett begrepp som man möter nästan vart man än vänder sig idag. Det pratas nya teknologier, effektivare processer, disruptiva tjänster, artificiell intelligens och big data i en djungel av nya begrepp. Mycket handlar om att teknikutveckling på ett brett plan har nått en nivå där den kan spridas mellan branscher och ge helt nya förutsättningar. Plötsligt slåss fordonstillverkare om att rekrytera programmerare från spelutvecklare. Gräsklippare blir uppkopplade robotar. Sensorer adderas till existerande produkter, som får helt nya användningsområden.

Jerry ErikssonNya värden till befintligt glas 
- Vi funderar på vilka möjligheter digitalisering kan ge specifikt för glasbranschen, berättar Jerry Eriksson, projektledare på RISE Glas. Som för alla andra industrier finns det naturligtvis många nya datasystem för att optimera inköp, orderhantering och kvalitet. Men det finns också en stor potential där nya teknologier kan ge nytt värde till glaset och tillverkningsprocessen.

Ökad automatisering och styrning av tillverkning efter den faktiska efterfrågan är tydliga trender inom tillverkningsindustrin som också syns inom glasbranschen. Där har exempelvis Osby glas lyckats öka sin kapacitet med 30–40 procent. Under 2018 initierades flera projekt hos RISE som exemplifierar hur digitalisering kan appliceras inom glasindustrin på olika vis.

Framtidens glas är smarta
I projektet ”Smarta Multifunktionella Glas” utvecklar man glas med funktionella skikt, integrerade sensorer och solceller för installation i både byggnader och fordon. De adderade funktionerna sammankopplas i ett smart elektroniksystem, med målet att
utveckla en flexibel helhetslösning som kan anpassas till olika kundbehov. Här håller ChromoGenics, Inwido Sverige, Hancap, Solibro Research, Vasakronan och Volvo Cars på att jobba med utvecklingen tillsammans med RISE.

- Partnerarbetet är spännande, med företag från olika branscher som har ett gemensamt intresse och samverkar kring utvecklingen på området. Det är så vi ofta jobbar, ser vad som puttrar inom respektive område och sammanför intressenter som
kan ha nytta av det, säger Jerry Eriksson.

Projektet är finansierat genom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

3D-printning ger glas i nya former
Ett exempel på hur traditionell hantverkskunskap kan kombineras med modern teknik hittas i projektet ”3D-printade sandformar för glasgjutning”, som drivs inom programmet Materialbaserad konkurrenskraft med stöd från Vinnova. Här studeras
ett nytt arbetssätt för glasgjutning genom användandet av 3D-tillverkning. Förhoppningen är att det nya arbetssättet ska möjliggöra både ny formgivning och kortare produktionstid och därmed stärka konkurrenskraften för den svenska konstglasindustrin.

- Det är extra kul när man ser hur branschöverskridande samarbeten ger nya utvecklingsmöjligheter, i detta fall genom kunskap som överförs från gjuteriindustrin och 3D-printning till konstglasindustrin, säger Jerry Eriksson.

Artificiell intelligens optimerar produktionen
Glasproduktionen hos konstglasbruken har varit väldigt likartad de senaste 100 åren. Produktionen bygger ofta på kunskap och kompetens som byggts upp i verksamheten under många år. Dock vet man inte alltid varför det uppstår variationer i kvaliteten hos glasmassan. I projektet ”Processoptimering av glasbruk med AI” studerar man därför hur datainsamling med hjälp av olika typer av sensorer kan kombineras med artificiell intelligens för att optimera produktionen genom minskad energiförbrukning och ökat produktionsflöde. Projektet är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation – PiiA.

Hur komma igång med digitalisering?
- Ett generellt tips är att börja med att plocka de lågt hängande frukterna. Det finns många exempel där ganska enkla lösningar, som när en integrerad sensor i en existerande produkt kan erbjuda helt nya kundvärden. Med små steg blir omställningen
ofta lättare än om man ska göra om hela sin verksamhet, processer och produktutbud på en gång, konstaterar Jerry Eriksson.

Eftersom regeringen sagt att Sverige ska bli världsbäst på digitalisering innebär det också att det finns bidrag att söka som stöd för företag att kunna utveckla sina idéer. Några möjligheter som kan vara intressanta att titta närmare på är:


Kom igång med Kickstart digitalisering
Här finns möjligheten att lokalt arrangera en serie av workshops riktad mot små och medelstora företag som är intresserade av att få hjälp med att komma igång med digitalisering i sin verksamhet. Organiseras med regional förankring där lokala företag möts för att utbyta idéer och erfarenheter under ledning av en person från Kickstart digitalisering.
www.kickstartdigi.se


Innovationscheckar från Almi
I vissa regioner finns det innovationscheckar man kan söka för att få hjälp att utveckla och testa idéer.
www.almi.se
 

Forskningsmedel från Vinnova
Vinnova har kontinuerligt utlysningar med fokus på utveckling och innovation i företag.
www.vinnova.se

Hjälp till självhjälp med Produktionslyftet
Genom 18-månadersprogrammet Produktionslyftet kan små- och medelstora företag få stöd i arbetet att höja sin produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.
www.produktionslyftet.se

Text: Elisabeth Flygt

Skriv ut sidan