• Glasbranschföreningens monter C10:41

Ta del av den senaste utvecklingen inom glas och metall på Nordens största byggmässa

10-13 april 2018

2018-03-01 10:49

Glasbranschföreningen är medarrangör för Nordens största byggmässa - Nordbygg - som genomförs på Stockholmsmässan 10-13 april 2018. Om du besöker vår avdelning Glas & Metall på mässan kan du ta del av den senaste utvecklingen inom glas, profilsystem, beslag och andra produkter inom glas- och metallområdet.  

Du hittar oss i C-hallen!

Glasbranschföreningens monter – C10:41 – är samlingsplatsen för våra medlemmar. Kom och mingla med kollegor och oss på kansliet eller koppla av en stund i vår loungedel – vi bjuder på kaffe och frukt! I montern visar vi även alla de tävlande bidragen till Glaspriset och arrangerar flera spännande seminarier.

Vårt seminarieprogram

Seminarierna genomförs på Glasscenen i Glasbranschföreningens monter C10:41 i C-hallen.

Tisdag 10/4
11.00-11.20 samt 13.30-13.50

Hur kan betongens påverkan på glas hindras?

Glas är idag ett viktigt material i byggkonstruktioner. Det är ett mycket motståndskraftigt material men kan under vissa förhållanden angripas, exempelvis kan urlakning av färsk betong påverka glaset. Hur kan man minska det kemiska angreppet på glas? Kan man minska korrosionen med behandlade glas eller är vissa betongsammansättningar skonsammare mot glas? Ta del av resultaten från glas- och byggbranschens gemensamma projekt.

Christina Stålhandske är sektionschef glas på RISE Research Institutes of Sweden

Onsdag 11/4
11.00-11.20 samt 13.30-13.50

Vikten av dagsljus

Dagsljuset har en mycket positiv inverkan på hälsa och välbefinnande och vi vet också att solljuset är oerhört betydelsefullt för att bland annat styra vår vakenhet och sömn. Här i norden har vi lite dagsljus under minst 4 månader av året och att detta påverkar oss mycket. Det innebär att vi måste planera städer med hänsyn till det dags- och solljus våra förhållanden ger. Idag är det aktuellt med stadsförtätning vilket påverkar såväl nya som befintliga byggnader. Vad sker med tillgången till dagsljus när staden förtätas? Vilka är svårigheterna med att uppfylla dagsljuskraven som miljöcertifieringarna ställer?

Marie Claude Debois är dagsljusexpert och miljöspecialist på White arkitekter och docent i hållbar arkitektur på Lunds universitet

Torsdag 12/4
11.00-11.20 samt 13.30-13.50

Så löser vi energikrav och dagsljusbehov i fasaden

Den uppåtgående trenden med större andel glas i fasad har de senaste åren planat ut något till följd av ökade energikrav. Samtidigt som andelen glas minskat ställs samtidigt allt högre krav på till exempel dagsljusinsläpp, något som lett till en motsättning. Nu ser vi att teknik som knappt fanns för 10 år sedan börjar bli applicerbar, vilket öppnar upp helt nya möjligheter vad gäller frihet i utformning för arkitekten och minskat underhåll och driftskostnader för fastighetsägaren. Vad är möjligt idag och vad ser vi framför oss blir möjligt inom några år?

Jerker Lundgren VD för SGS, en av Skandinaviens ledande aktörer inom klimatskal ger sin syn på saken i denna korta framtidsspaning.

Fredag 13/4
kl 11.00-11.20

Glas är möjligheternas material

Glas är ett fantastiskt byggmaterial. Teknikutvecklingen går snabbt och glasets unika egenskaper öppnar för nya möjligheter med kreativa lösningar i byggandet. Kan man använda glas i stället för andra material i byggnader och hur skulle det se ut? När man tänker i nya banor och utmanar det traditionella kan resultatet bli oväntat bra. Finns det någon gräns för glasanvändningen?

Jörgen Häll är glasexpert och VD på branschens teknik- och utbildningscenter - Glascentrum.

Kostnadsfritt inträde till Nordbygg - registrera dig!

För fri entré och info om Nordbyggmässan gå in på www.nordbygg.se och registrera din inträdesbiljett. Uppge kod: glasbranschnb18.

Ytterligare information i tidningen GLAS

I tidningen GLAS nr 1 2018 (utgivning i mars) kan du läsa mer om utställarna och de tävlande bidragen till Glaspriset m.m. 

Vi ses på Nordbygg!

Skriv ut sidan