• Thomas Harbom

Thomas Harbom åter i SME-kommittén

Svenskt Näringsliv

2019-07-24 09:10

Bygg och installationssektorns medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv har utsett Thomas Harbom, Glasbranschföreningen, som ny representant i SNs kommitté för små- och medelstora företag.

– Det ska bli jätteroligt och förstås bra för glasbranschen att vi kan göra vår röst hörd i det här sammanhanget. Mycket av det jag kommer att verka för handlar om att genom utbildning och kompetenshöjning skapa bättre förutsättningar för att kunna rekrytera bra medarbetare till branschen och att lyfta bort onödiga regler och pålagor som gör det krångligt för oss småföretagare, säger Thomas.

Svenskt Näringslivs SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och vd i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Skriv ut sidan