Utbildning i asbesthantering startar till hösten

2016-06-16 14:20

Glasbranschföreningen kommer till hösten att erbjuda en endagsutbildning i asbesthantering. Utbildningen sker i samarbete med Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier. 

Just nu pågår det inom Glasbranschföreningen ett arbete med att ta fram ett nytt utbildningsmaterial, Allmän asbetshantering för glasmästeriarbeten, vilket ska ligga till grund för kursen. Entreprenörsskolan finns på ett tjugotal platser i landet och asbestkursen kommer att hållas på så många av dem som möjligt. 

– Vi räknar med att komma igång med kurserna tidigt i höst, berättar Joakim Länder, Glasbranschföreningen, och tillägger att det parallellt nu också produceras ett broschyrmaterial som medlemmarna kan ge till kund om att det kan förekomma asbest i gammalt fönsterkitt.

– Broschyren kommer att vara klar till sommaren och kan då laddas ner från vår webbplats, upplyser han.

Joakim uppmanar också medlemsföretagen att fortsätta skicka in asbestananlyssvar till Glasbranschföreningen och att man då ska använda den orderblankett för analys som finns på medlemssidorna. 

Skriv ut sidan