Utbildningssatsning för ökat fokus på chefers och tjänstemäns arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ

2019-09-30 11:30

Under den europeiska arbetsmiljöveckan, som startar 21 oktober, genomför bygg- och installationssektorn en partsgemensam satsning på chefer och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att få igång samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser lokalt.

Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Den psykosociala arbetsmiljön glöms ibland bort. Tjänstemannafacken och arbetsgivarna genomför därför nu en gemensam satsning på den psykosociala arbetsmiljön, något som normalt påverkar tjänstemän mest.

- Att man arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor för att säkerställa en bra arbetsmiljö på företaget är viktigt, både för arbetstagarnas hälsa och för företagets ekonomi. Vi tycker därför att det är väldigt bra att vi nu tillsammans med de fackliga organisationerna inom tjänstemannasektorn visar hur man kan arbeta med dessa frågor när det gäller chefers och tjänstemäns arbetsmiljö. Det handlar till exempel om hur man hanterar faktorer som stress och arbetsbelastning, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Parterna har tagit fram ett utbildningsmaterial där målet är att få igång samtal kring den psykosociala arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Förebyggande arbetsmiljöarbete har i flera studier visat på positiva effekter.

Satsningen uppmärksammas särskilt under den europeiska arbetsmiljöveckan som infaller vecka 43.

Följande arbetsgivarföreningar och fackförbund medverkar i satsningen:
Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen
.

Mer information
Torbjörn Carlberg, förhandlingschef, Glasbranschföreningen.
Torbjorn.carlberg@gbf.se / 08-453 90 72

Hitta materialet 
Materialet finns endast tillgängligt för Glasbranschföreningens medlemsföretag. Du hittar det under Medelmsservice - Arbetsmiljö - chefer och tjänstemän.

Skriv ut sidan