Förhandlingsdelegationen

Erik Haara, VD, Glasbranschföreningen

Ingrid Clementson, Förhandlingschef, Glasbranschföreningen

Magnus Wedberg, Ordförande, fd Söderglas, Stockholm

Mats Runsten, Ryds Glas, Kristianstad

Daniel Nestenborg, Ferm & Persson, Göteborg

Sven-Johan Lindestam, Skandinaviska Glassystem, Göteborg

Lena Andersson, Anderssons Glas i Nyköping

Skriv ut sidan