Att vara medlem i Glasbranschföreningen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter bygger vi en stark organisation. Fördelarna blir många när vi driver föreningsverksamhet. Tillsammans skapar vi ett bra företagarklimat och stärker vår konkurrenskraft i glasbranschen.
Ett medlemskap i Glasbranschföreningen innebär:

TRYGGHET

Som medlem i Glasbranschföreningen kan du vara lugn och trygg. Vi bevakar marknaden och utvecklingen i samhället samt håller koll på lagändringar och nya regler. Vi sluter också kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Det innebär bland annat att du får bättre företagarvillkor och löneavtal. Du kan även få råd och stöd av våra jurister, exempelvis om det skulle uppstå en tvist.

ANSVAR

Glasbranschföreningen hjälper dig att ta ansvar i ditt företagande, både för personal och verksamhet. Det kan gälla såväl arbetsmiljö, lagar och regler som kvalitet, försäkringar och upphandlingar. Dina kunder kan vara trygga i att arbetet blir professionellt utfört enligt krav och föreskrifter.

UTVECKLING

Utbildning är en lönsam investering. Vi driver därför en egen skola i Katrineholm - Glasskolan. Tillsammans med högskolor, institut, leverantörer och myndigheter medverkar vi också i många olika forskningsprojekt. Det ger oss möjlighet att hjälpa dig att hitta nya marknader och affärsområden samt ge dig nya affärsidéer och inspiration i ditt företagande.

KVALITET

Ett medlemskap i Glasbranschföreningen är en garanti för kvalitet. Detta säkerställs bland annat genom skräddarsydda utbildningar, auktorisationer och kollektivavtal. Våra yrkesprov, auktorisationer och certifieringar har högt anseende hos både myndigheter och beställare. De ger status och goda affärsmöjligheter. Både du och kunden vet att företaget har rätt kompetens och kvalitet. Genom det traditionella lärlingssystemet, gymnasieskolan och högskolan ser vi också till att branschen får kunniga medarbetare i framtiden. 

GEMENSKAP

Gemenskap med yrkeskollegor och leverantörer är en stor del av föreningsverksamheten. Genom att delta på kurser, branschträffar och studieresor kommer du naturligt med i olika nätverk och sociala sammanhang. Vi ser gärna att du är med och driver frågor för branschen och tillsammans arbetar vi för att skapa en kompetent, respekterad och effektiv bransch. Vi formar gemensamt den bild vi vill att omvärlden ska ha av oss.

STYRKA

Det är en styrka att vi har en gemensam organisation. Inte minst för att kunna arbeta effektivt med opinionsbildning. Vår bransch levererar produkter och tjänster som ett modernt samhälle inte kan vara utan. Och ditt företag arbetar dagligen med att ge människor en bättre livsmiljö, trygghet och god hälsa. Dessa är några av de budskap vi förmedlar och tillsammans är vi en viktig remissinstans till beslutsfattare och myndigheter. Erfarenhet och kunskap ger Glasbranschföreningen en styrka i alla arbetsgivarfrågor. En stark organisation uppnår bra villkor.

VAD KOSTAR DET?

Här kan du läsa mer om vad ett medlemskap kostar och hur du ansöker om medlemskap. Läs också gärna hela broschyren Att vara medlem i Glasbranschföreningen.

Skriv ut sidan