Fakta om Glasbranschföreningen

 • Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
 • Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglas och konstinramning. Sök bland medlemsföretag.
 • Vi har drygt 570 ordinarie medlemsföretag och 60 associerade medlemsföretag. Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
 • I medlemsföretagen finns drygt 5 000 anställda.
 • Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
 • Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.
 • Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas (Auktoriserat Bilglasmästeri), montage av glaspartier (MTK auktorisation), konstinramning (Certifierad Konstinramare) och dörrpartier (Diplomerad Dörrmästare).
 • Vi erbjuder bland annat medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, utbildning, försäkring, affärssystem, auktorisation och certifiering, branschträffar och studieresor.
 • Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
 • Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 gånger per år. 
 • Vi ger ut medlemstidningen Rutan som utkommer 4 gånger per år.
 • Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000 - ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
 • Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som är centrala för medlemmarna.
 • Glasbranschföreningen har ett kansli med elva anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan i Stockholm.
Skriv ut sidan