Fakta om Glasbranschföreningen

 • Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
 • Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
 • Vi har drygt 570 ordinarie medlemsföretag och 60 associerade medlemsföretag. Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
 • I medlemsföretagen finns drygt 5 000 anställda.
 • Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
 • Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv
 • Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
 • Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
 • Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
 • Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
 • Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna. Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm
Skriv ut sidan