Program

Dagsprogrammet pågår mellan kl 10.00-17.30. Därefter blir det mingel med efterföljande middag och underhållning av mentalisten och magikern Micke Askernäs, kl 19.00-24.00.

Vi reserverar oss för att det kan ske ändringar i programmet 

Fasaddagen öppnar
Karin Lindskog, Glasbranschföreningen

Vad visar byggkonjunkturen för 2019?
Vi har under många år haft högkonjunktur med en stark byggindustri. Nu börjar det komma signaler om ett minskat byggande och en nedgång i konjunktur kan vara på väg. Vad visar Sveriges Byggindustriers prognos för byggandet för 2019?
Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier 

Anna-Lena Fransson – branschens nya glasexpert
Glascentrum har fått förstärkning med en glasexpert, Anna-Lena Fransson. Hon har lång erfarenhet från glasbranschen. Anna-Lena kommer framförallt att arbeta med MTK publikationerna, regler och standarder samt rådgivning.
Anna-Lena Fransson, Glascentrum

Energieffektiva glasfasader
Idag kan vi bygga med mycket glas i fasaden och få nära-nollenergibyggnader. Vad bör man tänka på när man väljer glasen? Hur designar och projekterar man fasader i nära-nollenergihus?
Jörgen Häll, Glascentrum och Oscar Storm, Saint-Gobain Glass

Vilka är svårigheterna och möjligheterna med livscykelstudier?
Det är viktigt att beakta hela livscykeln av byggnader och produkter när man bedömer miljöpåverkan och kostnader för olika alternativ. Vanliga metoder är livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsberäkning (LCC). Vad innebär metoderna och vilka möjligheter har de? Vilka svårigheter kan uppstå i olika situationer då de används?
Peter Ylmén, RISE
 
Kl 12.00 - Lunch

Ökad långsiktig konkurrenskraft – föreningens huvuduppdrag
Vikten av att kontinuerligt stärka våra positioner genom kompetensutveckling, konkurrenskraftiga kollektivavtal, branschens påverkansarbete, kompetensförsörjningen till vår bransch och vårt arbete för sund konkurrens.
Erik Haara, Glasbranschföreningen

Prioriterade branschfrågor – CE-märkning, Dörrmästare och rekrytering
Fasadgruppen har prioriterat ett antal områden för 2019. Bland dessa finns klargörande av CE-märkningsproblematiken kring dörrar, fortsatt utveckling av dörrmästarkonceptet samt arbete med kompetensutveckling och rekryteringen till fasadföretagen.
Karin Lindskog, Glasbranschföreningen

Ny lag för entreprenörens ansvar för lönefordring
1 januari 2019 börjar lagen om entreprenörens ansvar för lönefordring att gälla. Vad kan det ansvaret få för konsekvenser för dig och ditt företag?
Ingrid Clementson, Glasbranschföreningen 

Är världens bästa solcell här?
Nu finns solceller som kan tryckas i vilken form som helst, som kan böjas och vridas och integreras i olika produkter. Möjligheterna är oändliga!
Representant från Exeger 

Kl 14.30 - Fika
 
Så påverkar BIM fasadföretagen
BIM handlar om att skapa och använda digitala objektsbaserade modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. Modellen representerar objekt i verkligheten till exempel en vägg. Objekten kan förses med både geometrier och andra egenskaper, och på det sättet kan informationen användas till många ändamål och av många aktörer samt genom alla skeden, från projektering till förvaltning. Vilka är nyttorna med BIM?
Mårten Lindström, BIM-alliance

Entreprenadrättsliga nyheter – Vad innebär garantiansvaret?
Fasadgruppen har tagit fram ett gemensamt dokument om garantiansvar, vad innebär garantiansvaret och hur kan företagen använda dokumentet? Det finns en ny praxis rörande entreprenörens felansvar, vad kan den få för konsekvenser? 
Johan Wingmark, AG Advokat

Så blir du en attraktiv arbetsgivare
Höga löner, stora karriärmöjligheter – är det vad som får anställda att trivas på arbetsplatsen? Och gör det dig till en attraktiv arbetsgivare? När företagen vill konkurrera om de bästa talangerna och medarbetarna är det inte längre de klassiska konkurrensmedlen som fungerar.
Erik Herngren, Kairos Future

Kl 17.30 - Slut på dagsprogram 

Kl 19.00 - Mingel och välkomstdrink

Kl 19.30 - Middag och underhållning

Skriv ut sidan