Anvisningar för anmälan och deltagande

Glaspriset 2018

Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Det kan vara stora glasbyggnader men också en mindre tekniskt avancerad glasdel i en byggnad. Nu är det dags att utse bästa glasprojektet som färdigställts under 2016-2017.

Anmälan om deltagande ska göras senast 13 december 2017.
Anmälan ska innehålla projektets namn och kontaktuppgifter till inlämnaren.

Inlämning av material ska göras senast 16 januari 2018.

Skicka till
Både anmälan om deltagande och material skickas till Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, karin.lindskog@gbf.se.

Materialet ska skickas via WeTransfer* – www.wetransfer.com – och innehålla:

1. Ett Word-dokument med projektbeskrivning innehållande följande uppgifter:

  • Projektets namn
  • Byggherre
  • Arkitekt
  • Glasentreprenör
  • Glasleverantör
  • Byggsystem
  • En beskrivning av projektet inklusive en motivering till varför detta objekt ska vinna. Totalt max 2 500 tecken.

2. Sju färgbilder på projektet (exteriört, interiört samt detaljbilder). Bilderna ska vara högupplösta (300 dpi).

3. Ritningar, max fem, med upplösning 1 000 dpi.

4. Inlämnarens/kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt kontaktuppgifter till projektets arkitekt, byggherre och glasleverantör.

Kriterier
Juryn gör sin bedömning utifrån hur väl projekten uppfyller kriterierna arkitektur, funktion och innovation.

Vinnare
Det vinnande projektet offentliggörs i samband med prisutdelning, torsdag 12 april på Nordbygg 2018 i Stockholm.

Deltagande
En avgift på 1 750 kr tas ut för varje inlämnat bidrag, för bland annat produktion av presentationsmaterial. Projekten kommer att visas i Glasbranschföreningens monter på Nordbygg 2018 och publiceras i tidningen GLAS och på Glasbranschföreningens hemsida.

Ytterligare upplysningar
Frågor besvaras av Karin Lindskog, tel 08-453 90 73, karin.lindskog@gbf.se.

Instruktioner för WeTransfer
*) WeTransfer – www.wetransfer.com – är en gratistjänst för att överföra tunga filer upp till 2 GB. Följ instruktionen nedan:

Under fliken ”+Add files” lägger du in samtliga bild- och textfiler som tillhör projektet (helst zippad/komprimerad till en fil).
Under rubriken ”Friend’s email” skriver du: karin.lindskog@gbf.se
Under rubriken ”Your email” skriver du din egen mejladress.
Under rubriken ”Message” lämnar du information om vilket projekt som är avsändare, exempelvis: Glaspriset 2018 – namn på projektet.
Tryck sedan på knappen ”Transfer” och filen/filerna överförs.

Skriv ut sidan