Arbetsmarknadsförsäkringar

OBS! Teckna försäkringsavtal med Fora och Collectum vid medlemskap i Glasbranschföreningen.

De anställda har genom det allmänna socialförsäkringssystemet och via glasbranschens kollektivavtal en god trygghet genom ett skydd i form av ett pensions- och försäkringspaket.

Genom medlemskap i Glasbranschföreningen måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora (fora.se) som har hand om Glasmästeriavtalets försäkringar och Collectum (collectum.se) som har hand om Tjänstemannaavtalets.

Se till att du anmäler dina medarbetare dit så fort det sker någon förändring på företaget.

Genom att vara medlem i Glasbranschföreningen blir premierna något lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor. 

Lagstadgade försäkringar

De lagstadgade försäkringarna vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av försäkringskassan.
Är ett fordon inblandat i skadetillfället sköts ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Kollektivavtalsförsäkringar

LO-PTK har avtalat med SAF/Svenskt Näringsliv om flera försäkringar för den anställde. Dessa administreras av AFA Försäkring. Försäkringarna är:

  • Arbetsskada, TFA, vid arbetsolycksfall, arbetssjukdom och vid resor till och från arbetet
  • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, ger viss ersättning utöver sjukersättning under begränsad tid.
  • Avgångsbidrag, AGB, som ger ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Engångssumman är nu ca 26 000 SEK.
  • Tjänstegruppliv, TGL, ger ersättning till efterlevande vid dödsfall
  • Vid föräldraledighet – premiebefrielseförsäkring, övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremien till Avtalspension SAF-LO under högst tretton månader vid ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Mer om dessa försäkringar finns under www.afa.se

FORA, administrerar alla avgifter för anställda under Glasmästeriavtalet. Det är mycket viktigt att anmäla anställda till FORA så att de får sina avtalade försäkringar!
FORA ger en allsidig information om försäkringarna under www.fora.se

Tjänstemän har motsvarande försäkringsskydd för anställda under tjänstemannaavtalet för Glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. De administrerar även tjänstepensionerna ITP. Mer om dessa försäkringar under www.collectum.se

Omställningsförsäkring
Anställda under Glasmästeriavtalet är försäkrade hos TSL, Trygghetsfonden. Där kan viss hjälp erhållas för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Läs mer under www.tsl.se

Tjänstemän och arbetsgivare har motsvarande försäkring hos TRR, Trygghetsrådet. Läs mer under www.trr.se

Pension
Avtalspension SAF-LO, hanteras av FORA som lämnar upplysningar om denna. www.fora.se
Avtalspension för tjänstemän, ITP, regleras av tjänstemannaavtalet för glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. Alla berörda tjänstemän måste anmälas till Collectum. Mer om dessa försäkringar under www.collectum.se

Finfa (Svenskt Näringsliv) erbjuder kostnadsfria informationsträffar och webbseminarier 

Informationsträffarna och webbseminarierna riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med de kollektivavtalade försäkringarna för de anställda i företaget. Lär dig mer om hur du tecknar försäkring och vad du ska göra när olika händelser inträffar som påverkar den anställda, till exempel sjukdom och arbetsskada.

Läs mer på www.finfa.se

In english

Skriv ut sidan