Föreningens sju distrikt

Glasbranschföreningens medlemmar är uppdelade på sju distrikt. Det var tidigare åtta distrikt men distrikt 1 och 2 har slagits samman.

Varje distrikt har en egen styrelse som är en förmedlande länk mellan föreningens styrelse (huvudstyrelsen) och medlemmarna inom distriktet. Årligen arrangerar varje distrikt egna årsmöten. Distrikten gör även studiebesök och resor både inom och utom landets gränser och ibland görs aktiviteter tillsammans med andra distrikt.

Skriv ut sidan