Digitaliseringen har transformerat arkitekturen

Idag ritas och byggs hus som inte skulle vara möjligt utan 3D-design och datorstödda algoritmer. Något som också ställer krav på alla metarialtillverkare i glas- och fasadbranschen. Till exempel distansprofiltillverkaren Edgetech, vars Super Spacer nu används i det spektakulära Museum of the Future som håller på att byggas i Dubai.

- När det handlar om organisk arkitektur med fria former, som i Guggenheims museum i Biblabo eller som nu i Dubai-museet, är det vår uppgift att se till att vi kan tillhandahålla en distanslist som uppfyller alla krav på följsamhet, täthet, hållbarhet och design så att den fungerar för alla de tusentals olika former glasen ritas och tillverkas i, säger Christina Bång, Edgetechs agent i Sverige.

Mjukvara avsedd för flygplan
Det har gått mer än tjugo år sedan datamjukvaran Catia användes för första gången för en prestigebyggnad, Guggenheim i Bilbao. Mjukvaran var egentligen framtagen för flygplanskonstruktioner, men har sedan dess blivit en viktig del för glasarkitekturen generellt.

- Den moderna komplexa arkitekturen skulle inte vara möjlig utan de nya digitala verktygen, och jag måste samtidigt vara stolt över att vår distanslist var förstavalet nu i Museum of the Future, med tanke på de utmaningar och krav arkitekturen här medför, säger Christina Bång.

Text: Mikael Ödesjö
Bild: SinChrijo

Skriv ut sidan