Förskolan som påminner om en födelsedagstårta

Med 438 polykromatiska glas dekorerar och karaktäriserar Sako Arkitekter denna förskola i kinesiska Tianshui. Arkitekterna använder de färgglada glasen vid dörrarna och fönstren, vilket skapar en kalejdoskopisk effekt över den annars minimalistiska byggnaden.

Kännetecknande för projektet är att de har använt tio olika färger som det huvudsakliga designelementet. Dagtid leds solljuset in i klassrummen genom de polykromatiska glasen och skapar färgglada bilder och skuggor som väcker fantasi och kreativitet. På natten strålar tvärtom lampljuset inifrån och ut och ger ett annorlunda vackert sken i olika färgspektra.

Välvda fönster som grottöppningar

En annan formfunktion i förskolan är att alla öppningar är välvda. Något som inspirerats av den traditionella grottliknande bostadsformen på Loess-platån, där Tianshui ligger. För att variera konceptet har de välvda fönstren utförts i olika storlekar i spridda positioner, vilket gör att byggnaden har liknats vid en födelsedagstårta.

Naturligt ljus ovanifrån

Den tredje markanta formdelen i förskolan är det multifunktionella atriet, omgivet av klassrum och utrustat med golvvärme och luftkonditioneringssystem. Det kan fungera för olika aktiviteter under olika årstider. Glasstaket ovanför gör att naturligt ljus kommer in. Fönstren runt atriet kan öppnas för ventilation på sommaren och stängas för att hålla värmen på vintern.

Färger blandas till nya kulörer

Det färgade glasen sitter även vid räckena i korridorer och trappor. Solljuset som faller in i atriet passerar genom dessa glas och ofta uppstår då helt nya skuggor och bilder på golv och väggar när olika färger blandas. Med solljusets varierade vinkel förändras färgskuggorna över dagen. Det skapar liv och nya mönster i vad som kan beskrivas som ett långsamt roterande gigantiskt kalejdoskop.

Fotnot: Polykromatiska glas har patenterade beläggningar av bland annat silver, alkalioxid och fluorid Den iriserande effekten ger olika färger som varierar beroende på var betraktaren befinner sig i rummet samt hur ljuset träffar glaset.

Text: Mikael Ödesjö
Bild: © CreatAR Images / SAKO Architects

Skriv ut sidan