Unik saluhall i Rotterdam för både boende och handel

Vid en historisk plats vid Binnenrotte, bredvid Blaak station och den stora livsmedel- och hushållsmarknaden i Rotterdam, har den första saluhallen i Holland realiserats. Markthal innehåller en enorm marknad på bottenvåningen under ett valv av lägenheter. Med formen och sin färgstarka inredning är den Rotterdams kanske häftigaste byggnad. Unik inte bara till form och storlek, utan också till hur olika funktioner kombineras. Här mixas hyresbostäder  och färskvarumarknaden med mataffärer, restauranger, en stormarknad och en underjordisk parkering. Världsunikt i sitt slag.

Markthal var också en succé redan innan den förverkligades, och nu är den en  ny fräsch ikon som redan har fått stor uppmärksamhet och uppskattning.

Lockande inomhusmarknad Det var arkitektkontoret  MVRDV som vann en tävling som anordnades av staden Rotterdam för konstruktion och tillverkning av en saluhall på Binnenrotte. Kommunen ville förlänga den befintliga fria marknaden med en täckt byggnad. Detta med tanke på de kommande strängare EU-regler för utomhusförsäljning av färsk och kyld mat.

Utöver detta hade kommunen ett mål öka mängden invånare i stadens centrum, för att skapa mer kapacitet för tjänster inom området. Detta krävde både bostäder, parkering och en saluhall. MVRDV hade i södra Europa sett att denna typ av saluhallar ofta är mörka, introverta byggnader med liten koppling till den omgivande tätorten och ville undvika detta.

Glasfasader i båda ändar En mycket offentligt, öppen byggnad med god tillgänglighet skulle kunna vara lösningen.

Genom att öka utrymmet för de nedre våningarna med extra butiksyta nåddes den nuvarande volymen av bågen som är 120 meter lång, 70 meter bred och 40 meter hög. Byggnaden behövde vara så öppen som möjligt för att locka allmänheten och samtidigt kunna stängas på grund av väderförhållanden. Detta har lösts med en glasfasad i rod- och vajersystem i vardera änden och skapat en känsla av öppenhet.

Dess princip är jämförbar med en tennisracket, där stålkabel används som strängar mellan vilka glaset är monterat. Vajerfasaden är den största i sitt slag i Europa. Ingenjörskonststycket inuti är synligt från utsidan, där frodiga former och färger lockar människor att komma in i byggnaden. Utsidan på Markthal är utförd i grå natursten, samma som på trottoarerna intill, för att lägga tonvikten på det inre.

Hög miljöprofil Markthal har uppnått BREEAM Mycket bra-certifikat. Byggnaden är ansluten till stadens fjärrvärmesystem och har ett termiskt lagringssystem under mark, vilket också kommer att värma och kyla ett antal intilliggande byggnader i omgivningen. De olika funktionerna i byggnaden kan växla och byta värme och kyla sinsemellan. För att åstadkomma ett bekvämt interiört klimat i saluhallen, med en extremt låg energiförbrukning, genomfördes omfattande undersökningar. Hallen är naturligt ventilerad, under glasfasaden strömmar frisk luft in, och stiger sedan uppåt och lämnar hallen genom ventilationsschakt i taket; Ett värmesystem som kan fungera utan installationer. Kombinationen av bostäder, köpcentrum, parkering och saluhallen gör installationstekniken mer effektiv. Inne i marknaden kan man också på informationspanel följa aktuell energianvändning och CO2-besparingar i byggnaden.

Text: Mikael Ödesjö

Skriv ut sidan