Prenumerera på GLAS

Prenumerera på tidningen GLAS för 420 kr/år
(4 nummer)

För att beställa en prenumeration, vänligen kontakta:

Glasbranschföreningens kansli

Telefon: 08-453 90 70
Mail: info@gbf.se

Uppge:

  • Namn på prenumeranten
  • Postadress
  • Faktureringsadress
Skriv ut sidan