Vad gör en konstinramare?

Konstinramare eller rammakare är ett hantverksyrke i vilket man arbetar med att rama in konst på papper, oljemålningar, fotografier, textilier, affischer, speglar samt olika typer av föremål åt kunder i egen verkstad. En konstinramare kapar och sätter ihop ramar i både trä och metall, skär glas och passepartouter samt monterar det som ska ramas in.

Konstinramaren ska ha mycket goda kunskaper om de material som används vid inramningsarbetet. Det är av stor vikt att man använder sig av material av hög kvalitet och åldersbeständig kartong för att bevara konsten på bästa sätt. Vidare ska konstinramaren känna till alla typer av konsttekniker. Ytterligare krav som ställs på professionen är känsla för färg, form och design samt stor noggrannhet.

Att arbeta som konstinramare är ett omväxlande och stimulerande arbete där kunderna är allt från privatpersoner till företag och institutioner, vilket ställer krav på känsla för service. Idag råder det brist på välutbildade konstinramare.

Läs mer om konstinramning:

Att utbilda sig till konstinramare

Om du vill utbilda dig till konstinramare kan du gå utbildningen Hantverkslärling i Leksand. Grundkraven för att ansöka om hantverksplats är antingen gymnasieexamen eller tidigare erfarenhet av yrket. Utbildningstiden är 100 veckor, vilket motsvarar 4 000 timmar. Hantverkslärlingen följer företagets rutiner gällande arbetstider, semester och helgledighet, vilket gör att utbildningstiden blir ca 2,5 år.

Ansökningsprocessen
Alla ansökningar görs via nätet och gås igenom månadsvis av Stiftelsen Hantverk & Utbildning. En ledningsgrupp tar därefter det formella beslutet om att anta den sökande till en hantverkslärlingsplats. Du behöver inte ha en handledare eller lärlingsplats när du ansöker om utbildningsplats.

För mer information om hantverkslärlingsutbildningen, kontakta:

Catharina Thyr Carlsson
Stiftelsen Hantverk & Utbildning
Telefon 0247-369 54
Mobil 070-327 51 05
info@hantverkslarling.se
www.hantverkslarling.se

Frågor om konstinramaryrket? 

Om du har frågor angående utbildning till konstinramare är du välkommen att projketledare för Inramningsgruppen:

Anne Sahlgren
Glasbranschföreningen
Tel: 08-453 90 75
E-post: anne@gbf.se

Relaterat material

Skriv ut sidan