Information till gymnasieskolor

Alla elever och lärlingar som påbörjar en utbildning inom glasteknik ska anmälas för registrering hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. När de är registrerade får de en egen verktygslåda som branschen bekostar.

Blankett för registrering av elev

Kursinnehåll – specialyrke glastekniker

Glasbranschen har tillsammans med Skolverket konkretiserat vad specialyrkeskurserna innehåller när eleven väljer inriktningen glastekniker. Öppna kursbeskrivningarna...

Undervisnings- och infomaterial till glasteknikerutbildningen

Läromedel

Glasbranschföreningen har tagit fram läromedel som är anpassade till lärlingsutbildningen och utbildning på gymnasiet och Komvux. Följande läromedel kan beställas från vår webbshop:

 • Bly- och konstglas, arbetshäfte
 • Fordonsglasning, arbetshäfte
 • Glasning metallkonstruktioner, arbetshäfte
 • Inramningar
 • Isolerrutor, arbetshäfte
 • Planglas A, arbetshäfte
 • Planglas B, arbetshäfte
 • Platser, arbetshäfte

Film om att arbeta som glastekniker

En film om att arbeta som glas- och metallmontör

En film om att arbeta som bilglastekniker

Glasövningar 

Att genomföra med eleverna på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram

Övning 1
Skära glas med linjal

Övning 2
Skära glas på fri hand

Övning 3
Slipa glaskanter 

Övning 4
Måttagning av glas

Övning 5
Glasa ett fönster - del 1

Övning 6
Glasa ett fönster - del 2

Inspirationsskrifter och broschyrer

Glasbranschföreningen har producerat ett antal broschyrer och insprirationsskrifter om glasbranschen. Du hittar dem här nedan. Alla finns att läsa i pdf-format. Skolpersonal kan kostnadsfritt beställa tryckta exemplar från Utbudet.se.

Broschyr: Glasbranschen - en framtidsbransch

Denna information vänder sig till lärare på bygg- och anläggningsprogrammet. Broschyren ger kunskaper om glas och glasbranschen samt stöd och hjälp för läraren att presentera glasteknikerns yrke.

Inspirationsskrift: Glas - möjligheternas material

Detta är en inspirationsskrift om glas som byggmaterial. Glas är materialet som släpper igenom ljus och tillåter utblick, samtidigt som det skyddar mot väder och vind. Numera kallas det också allt oftare möjligheternas material. Detta tack vare en snabb teknisk utveckling som lett till att vi har glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion som miljö och komfort. 

Informationsmaterial: Bli glastekniker och arbeta i en framtidsbransch 

Denna skrift handlar om hur man utbildar sig till glastekniker, glas- och metallmontör eller bilglasmontör och riktar sig till gymnasieskolor med Bygg- och anläggningsprogrammet. Skriften kan exempelvis delas ut på öppethus-dagar. 

Powerpoint-presentation
om glasyrket och glasbranschen

Glasbranschföreningen har tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas i undervisning i samband med att eleverna får en introduktion till glasteknikeryrket. Materialet kan användas av läraren själv eller av en representant från ett glasmästeri. Ladda hem powerpoint-presentationen under "Bilagor" längst ned på sidan.

Tidningen GLAS 

Glasbranschföreningen ger ut tidningen GLAS, det enda magasin som kontinuerligt bevakar glasbyggnadsbranschen. Skolor erbjuds en gratisprenumeration.  

Tidningen kommer ut 4 gånger per år och i nummer 1 - 2018 finns flera artiklar om hur det är att arbeta med glas samt hur och vad man kan utbilda sig till glastekniker. Säkert till nytta för dig/er som lärare.

Om du/ni vill få en gratisprenumeration, mejla namn och postadress till: info@gbf.se

GLAS finns också som e-magasin!

GLAS finns att läsa kostnadsfritt som e-magasin. I arkivet finns 10 års upplagor av tidningen.

En ren byggbransch - lärarmaterial

Med filmen "Så får vi en ren byggbransch" och ett lärarmaterial, som Ekobrottsmyndigheten har tagit fram i samarbete med flera branscher, deltar Byggbranschen i samverkan i undervisningen på bygg-, energi- och elprogram, högskola och universitet runt om i landet.

Varför är det så viktigt att jobba vitt? Och vad gör arbetsgivare och fack för att komma till rätta med de problem som finns med fusk och svartarbete? 

Folder om vad det innebär att jobba svart

Svartjobb - vilket mörker!

Utbildningsdag för lärare om glas och glasteknikeryrket

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket på branchens skla, Glasskolan, i Katrineholm. Datum för nästa utbildningsdag är ännu inte bestämt. Om du vill få ett mejl när anmälan är öppen, skicka en intresseanmälan till karin.lindskog@gbf.se

Program

 • Presentation av glasbranschen
 • Materialet glas
 • Grundläggande praktiska glasövningar
 • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och skolornas behov

Bilagor

Skriv ut sidan