Rabatt vid utbildning

Syrelsen har beslutat att den femte personen från ett medlemsföretag/enhet som under ett år genomför en utbildning arrangerad av Glasbranschföreningen går gratis. Gratiskursen är en endags- eller tvådagskurs anordnad av Glasbranschföreningen och som ingår i det allmänna kursutbudet. Företagen ansvarar för att själva hålla reda på när de ska få en deltagare utan kostnad på en kurs. 

Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av att erbjuda sina medlemmar utbildningar och har under många år haft en bred utbildningsverksamhet. Utbildning är en viktig investering för företaget som ger bättre förutsättning för bra affärer och därmed ökad lönsamhet. I och med starten av Glasskolan i Katrineholm har föreningens utbildningsverksamhet ökat rejält. Satsningen på skolan har gett en unik möjlighet att erbjuda rätt utbildningar för branschen i för oss anpassade lokaler. Där genomförs utbildningar för företagens alla verksamhetsområden. Rabatten införs för att uppmuntra medlemsföretagen att skicka sina medarbetare på utbildning.

Skriv ut sidan