Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Med anledning av den ökade spridningen av Coronaviruset (covid-19) tillämpar Glasbranschföreningen och Glasskolan i Katrineholm följande riktlinjer och rekommendationer. Nedanstående riktlinjer kan komma att revideras över tid.

Om du vistats utomlands:

Har du vistats i något av nedanstående områden vill vi att du avvaktar med att delta på kurser som hålls på Glasskolan fram till dess att 14 dagar efter hemkomst har passerat – även om du inte uppvisar symptom.

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • Övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao
  • Italien
  • Iran
  • Sydkorea
  • Österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck 

Vi vill också som en försiktighetsåtgärd be dig som har en nära anhörig som har varit i något av områdena ovan att inte delta på större event, konferenser och utbildningar.

Var vaksam på symptom

Har du inte vistats i något av ovanstående områden med ändå uppvisar förkylningssymptom, ber vi dig även då att vänta med att delta på branschmöten eller utbildningar till du är helt symptomfri.

För ytterligare information se:

Kontakta Glasbranschföreningen på info@gbf.se eller 08-453 90 70 vid eventuella frågor. 

Relaterat material:

Skriv ut sidan