Image
En ljusblå elbil i genomskärning

El- och hybridutbildning

Högvoltsfordon är ett komplext område och nytt för de flesta som på ett eller annat sätt hanterar de här fordonen som blir allt vanligare på våra vägar. Om det finns intresse från medlemsföretagen planerar Glasbranschföreningen en ny kurs på detta ämne. Tanken är att kursen ska förmedla så mycket som möjligt av den tillgängliga informationen om el- och hybridfordon på ett objektivt sätt. Innehållet i utbildningen kommer kontinuerligt utvecklas i takt med ny forskning och lagstiftning.

Om du är intresserad av att gå den här utbildningen ber vi dig skicka in din intresseanmälan i formuläret nedan. Endast om det finns tillräckligt stort intresse kommer kursen att bli av. Vi kommer sedan att kontakta dig när kursen finns tillgänglig. 

Kursens mål

Ge mer kunskap, en bättre känsla och säkerhet för hur man hanterar ett elektriskt fordon i det dagliga arbetet.

Målgrupp

El- och hybridfordonskursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med fordon med elektrisk framdrivning.

Kursinnehåll:

 • Elbilens historik fram till idag
 • Grundläggande elkunskap
 • De olika hybridkonstruktionerna
 • Lagar och regler
 • Personfaran
 • Ansvarsfrågor
 • Räddningskedjan
 • Batterikonstruktion
 • Laddning
 • Brand
 • Säkerhet

Kursort

Glasskolan Katrineholm

Kursledare

Utbildare från Training Partner

Kurslängd

1 dag

Kurstider

Kl. 09:00 – 16.00

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms
I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

Kurstillfälle

Se aktuella kursdatum

Richard Gavaller

Projektledare Bilglas / Auktoriserat Bilglasmästeri
Telefon:
070-575 90 71
E-post:
richard.gavaller@gbf.se