Image
En illustration över ett fordons sensorsystem

Grundutbildning: Diagnos och kalibrering (TEXA) av ADAS

Många fordon är idag utrustade med en mängd olika elektroniska och avancerade system för både bil och förare. Avancerade förarassistanssystem (ADAS) är elektroniska system som hjälper fordonsföraren under körning, som exempelvis parkeringshjälp, filhållningsassistent och autobroms.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till er som arbetar med kalibreringsutrustning från TEXA.

Kursens mål

Ge nödvändiga grundkunskaper för att professionellt arbeta med de inbyggda kamerasystemen i moderna fordon.

Kursinnehåll:

  • Hur monteringsverktyget kalibreras korrekt.
  • Hur TEXA - diagnos används för kalibrering, kodning och felkodsutläsning.
  • Genomgång av relevanta kalibreringstekniker.
  • Vilka operativa toleranser som kan godkännas.
  • Vad orsaken är till reparationen.
  • Vad som är viktigt omkring fordonets tillstånd.
  • Viktiga kontrollpunkter före provkörning.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16:00

Kursledare

Tommie Nilsson, Elektro Partner

Kursavgift

Avgiften är inkl. lunch samt för- och eftermiddagsfika

3 200 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen eller Auktoriserat Bilglasmästeri.
6 400 kr exkl. moms för icke medlemmar.

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?

Richard Gavaller

Projektledare Bilglas / Auktoriserat Bilglasmästeri
Telefon:
070-575 90 71
E-post:
richard.gavaller@gbf.se