Vill du anmäla intresse för en utbildning?

Intresseanmälan till utbildning

I detta formulär kan du skicka in intresseanmälningar till nya utbildningar som vi planerar att arrangera om behov och intresse finns samt till utbildningar som vi ger mer sällan (där det ännu inte finns något inplanerat kursdatum). Om du vill anmäla intresse för en utbildning som inte listas nedan kan du skicka ett mejl till karin.lindskog@gbf.se.

Om du har skickat in en intresseanmälan för en utbildning kommer du att få information när kursen finns tillgänglig. 
Jag anmäler intresse för följande utbildning:

Karin Lindskog

Utbildning och rekrytering / Projektledare konstinramning
Telefon:
08-453 90 73
E-post:
karin.lindskog@gbf.se