Gesällprov i Konstinramaryrket

Glasbranschföreningen anordnar gesällprov i Kontsinramaryrket en gång per år på Glasskolan i Katrineholm. För att erhålla gesällbrev fordras 4 000 timmars erfarenhet av inramningsverksamhet, eller av branschen validerade kunskaper. Gesällprovet samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Provet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov.

Provmoment

  • Genomgång av en svävande inramning ‐ Medtages till provtillfället
  • Genomgång av en enkel objektsinramning ‐ Medtages till provtillfället
  • Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
  • Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
  • Passepartoutskärning med flera öppningar
  • Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället

Provtillfälle

Provet sträcker sig över två dagar. Bra att känna till är att det under den första dagen finns tid för provtagarna att testa maskinerna och bekanta sig med lokalerna på Glasskolan.

Se www.gbf.se/kalender för aktuella provtillfällen. Om det för tillfället inte finns något inplanerat provdatum, vänligen kontakta Glasbranschföreningens projektledare för konstinramning Anne Sahlgren för mer information - anne.sahlgren@gbf.se / 08-453 90 75. 

Avgift

Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen. Icke medlemmar i föreningen betalar 4 500 kr exkl moms. Provtagaren får själv stå för rese‐ och eventuella logikostnader.

Anmälan

Anmälan till Glasbranschföreningen enligt datum på gesällprovsinbjudan. När du har anmält dig kommer du att bli kontaktad av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet. 

Veta mer?

För frågor om gesällprovet i Konstinramaryrket vänligen kontakta Anne Sahlgren, Glasbranschföreningen på 08-453 90 75 eller anne@gbf.se.

Mästarutbildning i konstinramning

Inramningsgruppen har antagit nya mästarprovsbestämmelser för konstinramaryrket i vilka den nya mästarutbildningen ingår. Läs mer om provbestämmelser och mästarutbildning.

Inbjudan till gesällprov och provbestämmelser

Skriv ut sidan