Yrkesprov i Glasmästeriyrket

Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar yrkesprovet två gånger per år. Provet består av åtta delprov - sju praktiska och ett teoretiskt. Innan du genomför provet måste du träna noga hemma i verkstaden på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden.

Yrkesprovet genomförs på Glasbranschföreningens skola - Glasskolan - i Katrineholm. Det finns plats för max åtta deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid för att vara säker på att få en plats. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig. Ungdomslärling måste ha minst
5 500 dokumenterade utbildningstimmar och vuxenlärling (21 år eller äldre vid utbildningsstart) måste ha minst 4 500 dokumenterade utbildningstimmar.

Provmoment

  • Tillskärning och montering av lamellglas med karosserilist
  • Tillskärning av halvcirkelformat urtag
  • Nyglasning av kopplad träbåge med sparfals i innerbågen
  • Tillverkning och glasning av en fast fönsterram i aluminium
  • Reparation av sidohängd träbåge med isolerruta
  • Toppförsegling av fast fönster
  • Glasning av invändigt väggparti inklusive tillkapning och inpassning av målade trälister på båda sidor
  • Teoriprov

Provtillfälle

För nästa provtillfälle se kalendern

Avgift

Yrkesprovet i Glasmästeriyrket bekostas av branschen. Provtagaren får själv stå för rese‐ och eventuella logikostnader. 

Anmälan

Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader före utsatt provdatum. 

Veta mer?

För frågor om yrkesprovet i Glasmästeriyrket vänligen kontakta Joakim Länder, Glasbranschföreningen, på: 08-453 90 69 eller joakim.lander@gbf.se

Mästarutbildning och Mästarbrev

Glasmästerigruppen har antagit nya mästarprovsbestämmelser för glasmästeriyrket i vilka den nya mästarutbildningen ingår. Läs mer om provbestämmelser och mästarutbildning.

Gesällbrevs- och provbestämmelser

Skriv ut sidan