Tidningen GLAS

Det finns bara en tidning i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation – GLAS. Tidningen följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i den kreativa och expansiva glasbranschen. En bransch som präglas av seriösa företag med attraktiva produkter och tjänster. En bransch där teknikutvecklingen accelererar snabbt och där nya multifunktionella produkter uppfyller krav på såväl komfort och arkitektur som energi och säkerhet.

GLAS utkommer med fyra nummer om året och läses förutom av medlemmar även av arkitekter, fastighetsägare, byggherrar, projektörer och konsulter. Tidningen når idag ut till mellan 15 000 – 20 000 läsare.

Genom GLAS håller man sig uppdaterad på aktuella projekt, profiler, produkter, och leverantörer i Norden. Tidningen är TS-kontrollerad, vilket borgar för en säker utgivning och granskning av upplagan.

Länkar

 

 

Skriv ut sidan