Om Inramningsgruppen

Medlemsföretag som arbetar med inramning ingår automatiskt i den så kallade Inramningsgruppen. Vidare kan man välja att bli ”Certifierad Konstinramare” under förutsättning att man uppfyller ställda krav för en certifiering, se nedan.

Inramningsgruppens mål

  • Verka för att konstinramarna har de kunskaper i hantverk och företagande som gör att de kan hävda sin professionalism
  • Upplysa konsumenter om vikten av att anlita en seriös konstinramare
  • Arbeta i linje med konstinramarnas intressen och önskemål
  • Arbeta för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan konstinramare
  • Värva fler medlemmar för att stärka konstinramarnas ställning på marknaden

Vad gör Inramningsgruppen?

  • Arrangerar kurser i inramningsteknik m m på Glasskolan i Katrineholm
  • Tar fram eget utbildningsmaterial i inramningsteknik av konst på papper, målningar, textilier och annan konst
  • Arrangerar Gesällprovstagning i konstinramaryrket
  • Anordnar temadagar, inramningstävlingar, leverantörsutställningar och studieresor
  • Ställer ut på konst- och inredningsmässor
  • Samarbetar med de nordiska länderna – EU-projekt
  • Tar fram marknadsföringsmaterial, till exempel bärkassar, info-broschyrer, annonsmallar m m.
  • Informerar om pågående aktiviteter via Glasbranschföreningens medlemstidning ”Rutan”
  • Hemsida - information till både allmänhet och medlemmar
  • Samarbetar med inramningsbranschens leverantörer
Skriv ut sidan