Info till högskola och universitet

Glas har egenskaper som är värdefulla på flera sätt i en byggnad. Det släpper in dagsljus, ger utblick, skyddar mot bland annat väder och buller samt har arkitektoniskt och estetiskt viktiga funktioner. Glas kan även fungera som bärande konstruktion och det används också mycket invändigt vid rumsgestaltning och som utsmyckning.

Den snabba tekniska utvecklingen av glaset, bland annat med hjälp av tunna beläggningar, har gjort det till ett material med stora och spännande nya möjligheter. Glaset har därmed blivit ett av de intressantaste konstruktionsmaterialen i en byggnad och det har fått en allt större betydelse och omfattning för byggnadens hela funktion. Därför måste stor omsorg läggas på att se glaset som en del av byggnadens helhet och det är viktigt att förstå hur dess egenskaper påverkar byggnaden.

För att förstå glasets egenskaper och möjligheter är det viktigt att studenter som går en utbildning inom arkitektur eller byggteknik får baskunskaper om glaset som material och om hur man bygger med det.

Föreläsning om glas för studenter

Glasbranschen erbjuder alla högskolor och universitet med bygg- eller arkitektutbildning ett antal lektionstimmar om byggmaterialet glas. Föreläsningen ger studenterna kunskap om bland annat:

  • glas och arkitektur - med exempel på spännande projekt med mycket glas
  • hur man bygger med glas, både interiört och exteriört
  • vad glas är och hur man förädlar det. Beskrivning av det förädlade glasets egenskaper.
  • glas och hållbart byggande. Möjligheten att bygga med stora glasytor utan att få problem med värmeförluster, kallras eller överskottsvärme. Energieffektiva produkter.
  • framtidens glas – större, lättare och starkare

Föreläsningarna genomförs av Jörgen Häll, Glascentrum i Växjö AB. Jörgen har lång erfarenhet i glasbranschen och stor glaskunskap. Glascentrum är ett gemensamt kompetenscentrum för branschens organisationer Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Föreläsningens längd och innehåll kan anpassas efter skolans önskemål.

Kontakta Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, för ytterligare information och för att boka in en föreläsning - karin.lindskog@gbf.se, 08-453 90 73

Lektionsmaterial - Glas i byggande

Glasbranschföreningen tillhandahåller kursmaterial om glas i byggande för dig som undervisar vid ingenjörs-, arkitekt- och designutbildningar på universitet och högskola. Materialet om sex lektioner laddar du hem här nedan. Kursen är framtagen av Glasforskningsinstitutet (Glafo) på uppdrag av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening i samarbete med Monteringstekniska Kommittén, Lunds Tekniska Högskola, Växjö universitet, Emmaboda Glas och Pilkington.

Skriv ut sidan