Associerat medlemskap i Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 600 medlemsföretag verksamma inom områdena glasmästeri, bilglasmästeri, glas- och metallentreprenad och konstinramning. Ungefär 80 procent av alla företag i glasbranschen är medlemmar hos oss idag. 

De företag som tillhör kategorin glasbranschens leverantörer, det vill säga företag som producerar eller marknadsför varor eller produkter till våra medlemmar, erbjuder vi att vara associerade medlemmar. Idag har föreningen ca 70 associerade medlemsföretag.

Håll dig uppdaterad på vad som sker i branschen

De som är associerade medlemmar i föreningen tycker att det är en stor fördel att de genom oss håller sig uppdaterade på det som sker i branschen och har möjlighet att träffa sina befintliga och presumtiva kunder på våra medlemsarrangemang. Som associerad medlem får du i stort sett tillgång till samma information som föreningens ordinarie medlemmar, bortsett från sådant som rör arbetsgivarrollen. Du får branschtidningen GLAS och medlemstidningen Rutan, som båda utkommer med fyra nummer per år, samt nyhetsbrevet Medlemsnytt som skickas cirka en gång i månaden. Du får också tillgång till medlemssidorna på www.gbf.se. Vill du veta mer om våra tidningar och annonsering, kontakta Melinda Lemke, chefredaktör och ansvarig utgivare, melinda.lemke@gbf.se.

Träffa dina kunder på våra medlemsarrangemang

Som associerad medlem blir du inbjuden att delta på flera av våra medlemsarrangemang, som exempelvis Glasdagen, Kongressen, Fasaddagen, Bilglasträffar och Konstinramningsträffar. När det gäller vissa av våra träffar finns det möjlighet för de associerade medlemsföretagen att genom sponsring få att vara med och bjuda in till arrangemanget samt få synas på plats. Så arbetar vi till exempel med Glasdagen. Ett event som hålls vartannat år och lockar drygt 300 deltagare. Vill du veta mer om Glasdagen, kontakta Matilda Röjgård, kommunikationsansvarig, matilda.rojgard@gbf.se.

Exklusiv möjlighet att annonsera i medlemstidningen

I medlemstidningen Rutan har de associerade medlemsföretagen exklusiv möjlighet att annonsera. I tidningen finns även ett leverantörsregister där alla associerade medlemsföretag presenteras. 

Ställ ut på Glasskolan 

På branschens Glasskola i Katrineholm, dit merparten av vår utbildningsverksamhet koncentreras har vi en leverantörsutställning där alla associerade medlemsföretag erbjuds att exponera sina produkter kostnadsfritt. För mer information om Glasskolan och leverantörsutställningen, kontakta Joakim Länder, ansvarig för Glasskolan, joakim.lander@gbf.se

Tillsammans marknadsför vi branschen

En av Glasbranschföreningens viktigaste uppgifter är att marknadsföra branschen och som associerad medlem har man möjlighet att på ett nära sätt delta i detta arbete. Det sker dels direkt till eller genom medlemsföretagen och dels genom aktiviteter riktade till olika aktörer i byggbranschen och till konsumenter.

Vad kostar det?

Företag med en årsomsättning under 20 miljoner kr per år har en medlemsavgift på 9 500 kr per år (exkl. moms.), medan företag som har en årsomsättning över 20 miljoner kr per år har en medlemsavgift på 19 000 kr per år (exkl. moms.). Medlemsavgiften betalas kvartalsvis.  

Relaterade sidor