Fasaddagen

Fasaddagen är en temadag som årligen arrangeras i Glasbranschföreningens regi. Här möts både leverantörer och medlemsföretag inom området glas- och metallentreprenad för att diskutera viktiga framtidsfrågor, nätverka och uppdatera sig på de senaste händelserna i branschen.

Vartannat år är Fasaddagen en del av en större medlemsträff Glasdagen som samlar alla föreningens medlemsföretag. Det innebär att Fasaddagen är ett enskilt evenemang de år vi inte anordnar Glasdagen. Fasaddagen är en plattform för branschens medlemsföretag och leverantörer för att stärka samarbetet dem emellan.

Nästa Fasaddag arrangeras 7 februari 2019 i Stockholm.

Inbjudan har ännu inte skickats ut. 

Vill du veta mer om Fasaddagen? 

Kontakta:

Karin Lindskog
Fasadgruppen, associerade medlemmar, yttre miljö, rekrytering, grundutbildning

Telefon 08-453 90 73
Mobil 0706-93 90 73
E-post karin.lindskog@gbf.se

 

Skriv ut sidan