Associerat medlemskap i Glasbranschföreningen

Inträdesansökan om Associerat medlemskap i Glasbranschföreningen kan sökas av företag som producerar eller marknadsför varor eller produkter till föreningens medlemmar.

Uppgifter om företaget

En kopia av dina uppgifter skickas till denna e-post

Som ett led i medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar medlemsföretagen även in personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna och följer också av Svenskt Näringslivs stadgar § 22 och Glasbranschföreningens stadgar.

Skriv ut sidan