Arbeta i glasbranschen

Användningsområdena för glas är många och andelen glas i byggnation ökar stadigt. Det beror bland annat på att den snabba teknikutvecklingen i branschen, som ger glaset nya användningsområden, funktioner och möjligheter. Glas är dessutom ett miljövänligt material som är beständigt när det är monterat och enkelt att återvinna när det kasseras. Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill utbilda sig och arbeta i branschen.

Inom glasbranschen finns många specialyrken och det är mycket vanligt att företagen väljer att bli specialister inom ett område. Du kan exempelvis arbeta som:

Skriv ut sidan