Ansök om att bli Diplomerad Dörrmästare

För att du och ditt företag ska kunna ansöka om att bli Diplomerad Dörrmästare krävs att det i företaget finns personal som har genomgått Glasbranschföreningens dörrmästarutbildningar med godkänt resultat:

  • Teoretisk dörrmästarutbildning, 2 dagar
  • Praktisk dörrmästarutbildning – dörrstyrning 1, 2 dagar
  • Praktisk dörrmästarutbildning – dörrstyrning 2, 2 dagar

Teoretisk Dörrmästarutbildning

Kursen ger deltagaren kunskap om de krav som i lagar, standarder och regler ställs på ett dörrparti samt hur kraven kan uppfyllas genom olika dörrkonstruktioner, glas och beslagsprodukter. Efter avslutad tvådagarskurs med godkänt avslutande prov erhåller deltagaren ett diplom för Behörig Dörrmästare – teori.

Praktisk Dörrmästarutbildning – dörrfunktion 1

Kursen innehåller praktiska övningar i att montera och ansluta olika lås- och beslagsprodukter för dörrpartier i metall- och glaskonstruktion samt kunskap om hur produkterna fungerar. I kursen ingår produkter från flera tillverkare och leverantörer. Efter avslutad tvådagarskurs och genomförda övningar erhåller deltagaren ett diplom för Behörig Dörrmästare – praktik.

Praktisk Dörrmästarutbildning – dörrfunktion 2

Kursen innehåller praktiska övningar i att montera och ansluta olika lås- och beslagsprodukter för dörrpartier i metall- och glaskonstruktion samt kunskap om hur produkterna fungerar. Den här kursen ger kunskap om lås- och övriga beslagsprodukter från Assa. Efter avslutad tvådagarskurs och genomförda övningar erhåller deltagaren ett diplom för Behörig Dörrmästare – praktik.

Förkunskaper

För att gå de praktiska kurserna ska montören ha arbetat minst 3 år inom branschen och kunna genomföra kompletta montage samt kunna lösa problemställningar kring monteringen.

Ansökningsblankett

Skicka din ansökan till: Glasbranschföreningen, Box 16286, 103 25 Stockholm, eller till: info@gbf.se.

Skriv ut sidan