Utbildning inom konstinramning

Glasbranschföreningen erbjuder grund- och vidareutbildning för yrkesverksamma konstinramare.

Grundutbildning

Vidareutbildning

Skriv ut sidan