Reparation av stenskott

StenskottEtt stenskott i rutan är inte ovanligt att råka ut för.
Men stenskott går att laga i många fall. Förutsättningen är att det inte är för gammalt och att det inte sitter i förarens direkta siktfält. En korrekt lagning av ett stenskott i bilglaset gör att skadan syns väsentligt mindre.

Så går det till

När man reparerar laminerade vindrutor är det viktigt att skadan är ren och torr. För att lagningsvätskan (resinet) ska tränga in ordentligt i glaset kan det krävas att stenskottet utvidgas genom att man borrar ned till laminatet. Med hjälp av vakuum avlägsnas därefter så mycket luft som möjligt. I stenskottet appliceras sedan lagningsvätska med undertryck efter avsatt tid och därefter används övertryck för att pressa in fyllningsmedlet i stenskottet samt i eventuella sprickbildningar runt omkring det. 

Vanligtvis används uv-ljus för att härda limmet. Därefter lägger man på pittfiller som skyddar mot uv-ljus samt ger en hårdare yta där skadan var. Efter härdningen avlägsnar man överflödigt lim och polerar skadan. Vid reparation av bilglas ska skyddsutrustning alltid användas. Bästa resultat uppnås om stenskottet repareras så fort som möjligt efter skadan. Det är bra om tejp sätts på stenskottet direkt när det upstår så att inte fukt och smuts kommer in i skadan (tejp finns hos bilglasmästerien).

Hitta ett Auktoriserat Bilglasmästeri nära dig

Skriv ut sidan