Arbetsmarknadsförsäkringar

OBS! Teckna försäkringsavtal med Fora och Collectum vid medlemskap i Glasbranschföreningen.

De anställda har genom det allmänna socialförsäkringssystemet och via glasbranschens kollektivavtal en god trygghet genom ett skydd i form av ett pensions- och försäkringspaket.

Genom medlemskap i Glasbranschföreningen måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora (fora.se) som har hand om Glasmästeriavtalets försäkringar och Collectum (collectum.se) som har hand om Tjänstemannaavtalets.

Se till att du anmäler dina medarbetare dit så fort det sker någon förändring på företaget.

Genom att vara medlem i Glasbranschföreningen blir premierna lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor. 

Lagstadgade försäkringar

De lagstadgade försäkringarna vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället sköts ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Kollektivavtalsförsäkringar

LO-PTK har avtalat med SAF/Svenskt Näringsliv om flera försäkringar för den anställde. Dessa administreras av AFA Försäkring.

Försäkringarna är:

  • Arbetsskada, TFA, vid arbetsolycksfall, arbetssjukdom och vid resor till och från arbetet
  • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, ger viss ersättning utöver sjukersättning under begränsad tid.
  • Avgångsbidrag, AGB, som ger ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Engångssumman är nu ca 26 000 SEK.
  • Tjänstegruppliv, TGL, ger ersättning till efterlevande vid dödsfall
  • Vid föräldraledighet – premiebefrielseförsäkring, övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremien till Avtalspension SAF-LO under högst tretton månader vid ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Mer om dessa försäkringar finns under www.afa.se

Arbetare
Det är Fora som administrerar alla avgifter för anställda under Glasmästeriavtalet. Det är mycket viktigt att anmäla anställda till Fora så att de får sina avtalade försäkringar! Fora ger en allsidig information om försäkringarna på fora.se.

Tjänstemän
Anställda tjänstemän under Tjänstemannaavtalet för glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer har motsvarande försäkringsskydd. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. De administrerar även tjänstepensionerna ITP. Mer information om dessa försäkringar hittar du på collectum.se.

Omställningsförsäkring

Anställda under Glasmästeriavtalet är försäkrade hos TSL, Trygghetsfonden. Där kan viss hjälp erhållas för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Läs mer på tsl.se.

Tjänstemän och arbetsgivare har motsvarande försäkring hos TRR, Trygghetsrådet. Läs mer på trr.se.

Pension

Avtalspension SAF-LO, hanteras av Fora som lämnar upplysningar om denna. Läs mer på fora.se.
Avtalspension för tjänstemän, ITP, regleras av Tjänstemannaavtalet för glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. Alla berörda tjänstemän måste anmälas till Collectum. Läs mer om dessa försäkringar på collectum.se.

Rabatt på Avtalspension SAF-LO och avgifter till omställningsförsäkring (AGB och TSL)

Precis som föregående år får arbetsgivarna under 2021 en rabatt på premien med 0,2 procent för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Detsamma gäller avgifter till omställningsförsäkring (AGB och TSL), där medlemsföretag betalar 0,3 procent till skillnad från icke medlemmar som betalar 0,6 procent per anställd. Det ger rabatter på upp till 0,5 procent av den totala lönekostnaden. För företag med flera anställda ger det betydande besparingar för medlemsföretag i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv.

Avtalat - kostnadsfri rådgivning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat - som ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv - finns till för alla som arbetar i privat sektor och har kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet. Här kan du få kostnadsfri information och rådgivning.

Avtalat arrangerar också informationsträffar och webbinarier som riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med de kollektivavtalade försäkringarna för de anställda i företaget. Du kan exempelvis lära dig mer om hur du tecknar försäkring och vad du ska göra när olika händelser inträffar som påverkar den anställda, till exempel sjukdom och arbetsskada.

Läs mer på avtalat.se.

In english

Skriv ut sidan