Förhandlingsdelegationen

Magnus Wedberg, förhandlingsordförande, Stockholm

Mats Runsten, Ryds Glas, Kristianstad

Daniel Nestenborg, Ferm & Persson, Göteborg

Åsa Harbom, Alufront, Göteborg

Jimmy Hedkvist, Norbergs glasmästeri och Hedemora Glasmästeri

Joakim Rasiwala, Ryds Bilglas, Stockholm

Torbjörn Carlberg, Glasbranschföreningen

Erik Haara, Glasbranschföreningen

Mikael Lindström, Glasbranschföreningen

Vill du veta mer?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se