Energieffektiva glas

Äldre fönster kan vara energibovar. Med moderna energiglas kan man renovera ett befintligt fönster och få dubbelt så bra isolerande förmåga. Dessutom minskar energiglas utsläppen av CO2.

Fönsterrenovering med energiglas

Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fördelarna med att renovera fönster är att man bevarar husets estetik samtidigt som det är en energimässigt och ekonomiskt lönsam åtgärd. Fönsterrenovering med energiglas är en långsiktig investering som börjar betala sig direkt och ger dig många plusvärden:

  • Värmeläckaget genom fönstren minskas
  • Uppvärmningskostnaden blir lägre
  • Kallraset vid fönstren minskar väsentligt
  • Inneklimatet blir behagligare

Relaterat material

Ny guide för småhusägare om energieffektivisering

Min husguide är en kostnadsfri webbguide för småhusägare som vill energieffektivisera sin bostad. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. I guidien presenteras mer än 50 energiåtgärder som kan minska kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre. 

Guiden hjälper dig att identifiera energiåtgärder speciellt anpassade för ditt hus förutsättningar. För att få anpassade råd behöver du skapa ett konto där du fyller i uppgifter om husets status och energianvändning.

Min husguide är ett samverkansprojekt mellan ett 20-tal organisationer och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten. 

Öppna guiden - Min husguide

Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

Dagens byggnader i Europa är för det mesta försedda med gamla och ineffektiva fönsterglas. Om dessa byttes ut mot högeffektiva fönsterglas skulle EU kunna minska såväl energiförbrukningen som CO2-utsläppen från byggnader med nästan 30 procent årligen år 2030.

Detta visar en studie som det oberoende forskningsinstitutet TNO har gjort på uppdrag av Glass for Europe.

Läs sammanställningen av studien

 

Skriv ut sidan