Glasbranschföreningens aktuella remissvar

Glasbranschförningen är remissinstans åt myndigheter och departement som arbetar med frågor som berör medlemsföretagens verksamheter. Vi kommenterar både lagstiftning och andra regler, till exempel standarder och branschrekommendationer.

Här hittar du aktuella remissvar:

Skriv ut sidan