Nyheter

Lena From chef för konstenheten på Statens konstråd

Lena i den offentliga konstens tjänst

2019-12-03 Offentlig konst är mer än bronsgrodor. Det är också performance och möten mellan olika konstformer. Läs mer...

Ny guide till småhusägare om energieffektivisering

2019-11-25 Du gör en stor insats för klimatet bara genom att underhålla ditt hus. Utan underhåll blir huset till slut i så dåligt skick att det behöver byggas om från grunden eller ersättas med ett nytt. Läs mer...

Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

2019-11-19 Europeiska unionen har planer på att bli den första klimatneutrala ekonomin år 2050. Läs mer...

Referat från pågående bilglas- och glasmästeriträffarna

2019-11-29 De pågående bilglas- och glasmästeriträffarna på nio platser runt om i landet lockar många medlemmar i Glasbranschföreningen. Läs mer...

KTH:s byggstudenter samlades till en kunskapsdag om glas

2019-11-26 Under en heldag fick ett 20-tal studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som läser till högskoleingenjör inom bygg lära si Läs mer...

Dyster konjunktursignal

2019-11-22 Svensk konjunktur håller på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Läs mer...