Arbetsgrupper

En stor del av Glasbranschföreningens verksamhet bedrivs i nära samverkan mellan medlemsföretagen och Glasbranschföreningens kansli. I arbetsgrupperna finns representanter från de olika verksamhetsområdena.

Skriv ut sidan