Inramningsgruppen

Inramningsgruppen verkar för att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet och god lönsamhet hos föreningens konstinramningsföretag. Det sker bland annat genom utbildning, information och marknadsföring, nätverkande och lobbyarbete. Läs mer...

Kontakta Inramningsgruppen

Annalena Petterssonordförande
Svenssons Ramaffär
E-post: annalena@svenssonsramar.se

Maja Hallén, ledamot
RAMA
E-post: info@majahallen.se

Johan van Natijne, ledamot
Rammakarna på Östermalm
E-post: johan@rammakarna.se

Eva Wadenhorn, ledamot
Galleri ABCD
E-post: galleriabcd@yahoo.se

Pernilla Trane, adjungerad ledamot
HanssonsRamLimhamn AB
E-post: info@hanssonsram.se

Karin Lindskog, projektledare/ledamot
Glasbranschföreningen
E-post: karin.lingskog@gbf.se

Skriv ut sidan