Styrelse

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna vilka representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet i samband med Kongressen vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist.

Ordinarie ledamöter

Jonas Nilsson, ordförande
Nordmarkens Fasader AB, Töcksfors
0573-21830, jonas@nmfab.se

Göran Kronström, vice ordförande
Karlstads Glasmästeri AB
054-83 30 40, goran@karlstads-glasmasteri.se 

Jan Hansson
Glaskedjan i Sverige AB
010-494 09 90, jan.hansson@glaskedjan.se

Annalena Pettersson
Svenssons Ramar AB, Östersund
063-12 58 52, annalena@svenssonsramar.se

Mats Segerberg
Ekströms Glasmästeri, Stockholm
08-34 01 20  info@ekstromsglas.se

Micael Westerberg
Tannefors Glas AB, Linköping
013-14 69 50, micael.westerberg@tanneforsglas.se

Thomas Harbom
Alufront AB, Sävedalen
031-262210, thomas@alufront.se

Suppleanter

Mats Runsten
Ryds Glas AB, Stockholm
mats.runsten@rydsglas.se

Daniel Nestenborg
Ferm & Persson AB, Göteborg
031-894320, daniel.nestenborg@fpglas.se