Forskning och utveckling

Forskning och utveckling driver glasbranschen framåt. Glasbranschföreningen bevakar, stöder och samarbetar med ledande forskare, högskolor och utvecklingscenter.

Glasbranschföreningen ingår i en arbetsgrupp för att främja samarbetet mellan forskning och utbildning. Här finns representanter från Lunds Tekniska Högskola, Rise Glas (fd Glafo), Svensk planglasförening och Glascentrum.

Ett resultat av samarbetet är en inspirationskurs om glas på DVD, uppdelad på sex lektioner, vilken går att beställa från vår webbshop.

Doktorandprojekt

Glasbranschföreningen har initierat och medfinansierat två intressanta doktorandprojekt:

Klassificering av glas för bärande konstruktioner
Doktorand: Tobias Lindberg, Institutionen för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Även om mycket arbete har lagts ned för att förstå de mekanismer (föroreningar, mikrosprickor etc.) som påverkar glasets lastupptagande förmåga, så har lite gjorts för att försöka implementera denna kunskap i produktionen, från fabrik till slutmontage.

Detta beror till stor del på att glas är väldigt känsligt för mekanisk påverkan under dess livslängd och därför saknas det incitament att klassificera glas utifrån dess hållfastighetsegenskaper. Detta leder till att konstruktörer använder ett lägre hållfasthetsvärde för att kompensera för osäkerheten, vilket i sin tur leder till grövre konstruktioner och ett icke optimalt utnyttjande av materialet.

Tobias forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola går ut på att undersöka möjligheten att ta fram en klassificeringsmetod, som i likhet med träindustrin, ska resultera i en gradering av glasprodukterna utifrån deras lastupptagande kapacitet. I nästa skede måste hanteringen av den färdiga glasprodukten kontrolleras för att upprätthålla kvalitén fram till slutprodukten. En datormodell har tagits fram för att kunna generera en statistisk databas innehållandes ett stort antal olika sprickmönster med tillhörande brottlast. Med hjälp av denna databas kan sedan planglas analyseras och klassificeras i fabrik med hjälp av oförstörande provning.

Numerisk och experimentell undersökning av bultinfästningar i strukturer av laminerat glas
Doktorand: Maria Fröling, Institutet för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Maria som är doktorand inom området byggnadsmekanik forskar om laminerat glas som bärande strukturelement. Syftet är att kunna beräkna spänningar, deformationer och bärförmåga hos strukturer där laminerat glas ingår som bärande element. Enligt henne uppstår problem om det blir stora spänningar vid bultinfästningarna. Det tar enormt mycket datorkraft att beräkna spänningsfördelningen numeriskt för stora glasskivor med flera bultinfästningar.
Det gör att hon nu tittar på olika metoder för att få beräkningarna att gå fortare och kunna införas i programvaror för vanliga datorer.

Maria har jämfört en vanlig 3D-modell med en ny modell med ett elementlager per materiallager. Den nya modellen ska kunna köras på en tusendel av tiden för en 3D-modell. Det gör att man kan räkna på mer avancerade verkliga strukturer och resultaten kommer att införas i programmet ClearSight. Här får man även ta hänsyn till toleranser (anknytning till Tobias Lindbergs doktorandprojekt på LTH) och koppla samman modellen med en brottmekanisk modell. Medlemmar i Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening kommer att få gratis tillgång till programmet ClearSight, som kommer att vara färdigt under 2011.

Rise Glas 

Genom Glasbranschföreningens medlemskap via Glascentrum i Rise Glas, är vi med och stöttar deras verksamhet. Rise Glas arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, bland annat inom området planglas.

Läs mer om Rise Glas och alla nu pågående projekt

Skriv ut sidan